Display: visual, text

Knihovnický zpravodaj Vysočina

kzv.kkvysociny.cz [current version]

Zpravodaj obsahuje články z oblasti knihovnictví. Zabývá se aktuálními problémy veřejných knihoven, novinkám v oblasti elektronických zdrojů, komunitních knihoven a dětského čtenářství

Publisher: Krajská knihovna Vysočiny

Knihovnictví a informační věda informuje : KIVI

www.phil.muni.cz/kivi/ [current version]

Aktuality, články, inzerce a další informace z oblasti informační vědy a knihovnictví

Publisher: Masarykova univerzita. Ústav české literatury a knihovnictví

Knihovní obzor

www.vkol.cz/cs/dokumenty/knihovni-obzor/ [current version]

Informace a události z českých knihoven během let 1993 až 2003. Všechna čísla dostupná elektronicky. Následně vychází jako časopis Krok.

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

Krok - kulturní revue Olomouckého kraje

www.vkol.cz/cs/dokumenty/krok---kulturni-revue-olomouckeho-kraje [current version]

Kulturní čtvrtletník zaměřený na literární a knihovnické události především z regionu. Všechna čísla dostupná elektronicky. Dříve vycházel pod názvem Knihovní obzor.

Publisher: Vědecká knihovna v Olomouci

Národní knihovna. Knihovnická revue

full.nkp.cz/nkkr/NKKR.html [current version]

Knihovnický časopis obsahující odborné články, statě zásadního významu a další informace s aktuální knihovnicko-informační problematikou. Dále obsahuje anotované záznamy článků ze zahraniční časopisecké produkce z oblasti knihovnictví a informačních věd.

Publisher: Národní knihovna ČR

Národní lékařská knihovna

www.nlk.cz [current version]

Informace o přístupu do databází Národní lékařské knihovny, o elektronických objednávkách služeb, prezentace Zdravotnického muzea, informace pro knihovny, sítě veřejných informačních služeb ve zdravotnictví, adresáře lékařských knihoven v ČR

Publisher: Národní lékařská knihovna

Národní program retrospektivní konverze (NPRK)

nprk.nkp.cz [current version]

Stránky informačního systému Národního programu retrospektivní konverze.

Publisher: Národní knihovna ČR

Občasník knihovnen okresu Opava

www.okpb.cz/okoo/ [current version]

Knihovnické aktuality z regionu, recenze na vybrané knižní tituly

Publisher: Knihovna Petra Bezruče

Oborová brána knihovnictví a informační věda

kiv.nkp.cz [current version]

Oborová brána pro oblast knihovnictví a informační vědy. Slouží pro vyhledávání bibliografických záznamů z informačních zdrojů, případně k získání plných textů.

Publisher: Národní knihovna ČR

ProInflow : časopis pro informační vědy

pro.inflow.cz [current version]

Odborný recenzovaný časopis, který se zaměřuje na oblast informačních věd

Publisher: Masarykova univerzita. Kabinet informačních studií a knihovnictví

Licence: CC BY 3.0 CZ

Restaurátorský informační systém ResIS

resis.nkp.cz [current version]

Stránky restaurátorského informačního systému umožňují zpracovávat a vyhledávat restaurátorskou dokumentaci a sledovat průběh procesu restaurování.

Publisher: Národní knihovna ČR

Sdružení knihoven ČR : SDRUK

www.sdruk.cz [current version]

Stránky sdružení, jehož cílem je koordinovat spolupráci a napomáhat rozvoji odborných a veřejných knihoven. Součástí sborníky a informace z konference Knihovny současnosti a slovník českých knihovníků.

Publisher: Sdružení knihoven ČR

1 2 3