Display: visual, text

Sova : časopis Regionální knihovny Karviná

rkka.cz/sova/ [current version]

Časopis o službách veřejnosti a společenském dění v Regionální knihovně v Karviné. Zároveň obsahuje aktuality z oblasti beletrie. Plné texty dostupné od roku 2002.

Publisher: Regionální knihovna Karviná

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky

skip.nkp.cz [current version]

SKIP je organizace sdružující knihovníky a knihovny České republiky. Snaží se o podporu a vývoj českého knihovnictví. Prezentace obsahuje základní informace o tomto sdružení a představuje jeho jednotlivé aktivity

Publisher: Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR

Ústav informačních studií a knihovnictví

uisk.ff.cuni.cz [current version]

Informace o koncepci a možnostech studia na Ústavu, seznam zaměstnanců a studentů, aktuální i ukončené výzkumné projekty, spolupráce se zahraničními institucemi.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav informačních studií a knihovnictví

Ústřední knihovnická rada ČR

www.ukr.knihovna.cz [current version]

Stránky rady, která je poradním, iniciativním a koordinačním orgánem ministra kultury ČR pro oblast knihovnických a informačních služeb, knihovnictví a knihoven v ČR. Součástí Koncepce rozvoje knihoven ČR.

Publisher: Ministerstvo kultury

Webarchiv : památník českého internetu

webarchiv.cz [current version]

Informace o projektu řešeném Národní knihovnou ČR ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou a Ústavem výpočetní techniky Masarykovy univerzity, který se zabývá archivací "českého" webu. Partneři projektu, informace o metodologii práce, seznam archivovaných webů, statistické informace, publikační činnost

Publisher: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1 2 3