Display: visual, text

Ústav světových dějin

usd.ff.cuni.cz/ [current version]

Stránky ústavu, který se věnuje dějinám od raného středověku do současnosti s důrazem na evropské dějiny ve světovém kontextu. Informace o jeho struktuře, studiu, vědecké činnosti, o časopisech Prague Papers a Dvacáté století.

Publisher: Univerzita Karlova. Ústav světových dějin

1