edu.uhk.cz/africa/index.php/ModAfr/index [current]

Odborný časopis Modern Africa: Politics, History and Society zpřístupňuje originální texty pokrývající důležitá politická a historická témata týkající se Afriky.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Filosofická fakulta