10 websites for the eternity


Keywords of harvest:

Seriál představuje výběry webů, bez nichž bychom nemohli žít, kterých by nám bylo líto, kdyby zanikly a nikdo je neuchoval. Oslovujeme osobnosti z různých oborů, aby nám napsaly svůj osobní top ten list bohemikálních webových perel, zapomenutých stránek ze svých záložek, daily driverů, nebo zasloužilých veteránů webové sféry. Webarchiv následně weby sklidí a uchová je ve svých tematických kolekcích. Webová stránka: https://medium.com/webarchiv

ArtMap

www.artmap.cz [current]

www.kompost.cz [current]

www.maslo.cz [current]

www.jlbjlt.net [current]

www.nyx.cz [current]

www.divus.cc [current]

www.bzoom.org [current]

1 2 3 4