Webarchiv uchovává český web


Pro první seznámení s webarchivem pokračujte zde


Tématické sbírky

Tematické sbírky jsou monotematické soubory webových dokumentů. V rámci tematických sklizní sledujeme především takové děje, které doprovází celospolečenská debata a je u nich tedy předpoklad, že zaujmou významnější místo z hlediska dějin České republiky. Cíleně vybíráme události, které mají širší ohlas v prostředí internetu. Monitorujeme očekávané akce (např. volby), ale i nenadálé situace (např. povodně).


Vládní krize 2017

V tematické kolekci jsme se pokusili postihnout krizi české vlády vyvolanou nejasnými finančními operacemi ministra financí Andreje Babiše a její průběh – od ohlášené, ale nerealizované demise kabinetu Bohuslava Sobotky po odvolání Andreje Babiše a zvolení nového ministra. Doprovázely jí protestní reakce veřejnosti proti Andreji Babišovi a prezidentu Miloši Zemanovi. Zaměřili jsme se na ohlasy v médiích, komentáře politologů, blogerů, nezávislých novinářů i politiků na oficiálních webech a sociálních sítích, sbírku jsme doplnili o návrhy veřejnosti.

Datum: 06/2017

První světová válka

Součástí tematické sbírky zdrojů reflektujících období 1. světové války, kterou jsme uspořádali ve spolupráci s mezinárodním konsorciem IIPC (kolekce World War I Commemoration), jsou vedle specializovaných webů, zaměřených na tento konflikt, stránky institucí, jako je například Československá obec legionářská, ohlasy v médiích pro odbornou i širokou veřejnost, stránky věnující se vojenské tematice, památníkům či vzpomínkovým akcím.

Datum: 06/2016

Krajské a senátní volby 2016

V rámci tematické sbírky zaměřené na volby do zastupitelstev krajů a do Senátu Parlamentu ČR, které se konaly v říjnu 2016, jsme se zaměřili nejen na weby velkých politických stran a regionálních hnutí, ale i na stránky koaličních uskupení a na weby jednotlivých osobností kandidujících do senátních voleb.

Datum: 10/2016

Olympijské a paralympijské hry 2016

V souvislosti s letními olympijskými a paralympijskými hrami v brazilském Rio de Janeiro jsme uspořádali tematickou sklizeň výběrových zdrojů, v níž jsme se pokusili zaznamenat, jakým způsobem reflektovala masmédia i specializované zdroje nejen atmosféru a sportovní výsledky her, ale i jejich společensko-ekonomický kontext, sledovali jsme stránky jednotlivých sportovců i sportovních asociací. Sbírka je součástí mezinárodní kolekce iniciované konsorciem IIPC, na jejímž budování se podílejí další významné zahraniční paměťové instituce.

Datum: 07/2016 - 08/2016

Karel IV. - 700. výročí narození

U příležitosti oslav 700. let od narození Karla IV. jsme připravili výběrovou sklizeň URL stránek zdrojů, které se aktuálně vztahují k výročí tohoto panovníka z různých perspektiv. Vedle tematických projektů archivujeme zdroje významných institucí, jako je Univerzita Karlova, Akademie věd, Národní galerie, Národní památkový ústav či Arcibiskupství pražské, ale i stránky regionálních akcí či specializovaných článků odborníků z různých oborů.

Datum: 06/2016

Útok na redakci Charlie Hebdo

Webarchiv NK ČR se připojil k tematické sklizni Francouzské národní knihovny věnované tragické události teroristického útoku na redakci satirického magazínu Charlie Hebdo v Paříži. Celá sklizeň Francouzské národní knihovny čítá přes 1,7 tisíc URL adres vybraných knihovníky francouzské knihovny a téměř 2,5 tisíce URL adres od dalších knihoven a institucí z celého světa. Za Národní knihovnu ČR byly vybrány a archivovány české zdroje informující o této události.

Datum: 01/2015

Komunální volby a volby do senátu 2014

V říjnu 2014 se konaly volby do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR. Tematické sklizeň byla zaměřena zejména na webové stránky kandidujících stran a hnutí.

Datum: 10/2014

Volby do Evropského parlamentu 2014

Volby do Evropského parlamentu v květnu 2014 byly poznamenány zejména nízkou účastí voličů. Tematická sklizeň mapuje předvolební kampaně politických stran i jejich lídrů i volební výsledky a reakce na ně.

Datum: 05/2014 - 06/2014

Prezidentské volby 2013

První přímá volba prezidenta ČR se konala ve dvou kolech, 11. a 12. ledna a druhé kolo 25. a 26. ledna 2013. Tematická sklizeň obsahuje stránky jednotlivých kandidátů, průzkumy veřejného mínění a zprávy v médiích o této volbě.

Datum: 12/2012 – 01/2013

Václav Havel

Tématická sklizeň k úmrtí prvního polistopadového československého a českého prezidenta Václava Havla, který zemřel 18. prosince 2011 proběhla v několika kolech na přelomu roku 2011/2012. Do sklizně bylo zařazeno téměř 480 návrhů od 25 nominátorů z 18 členských institucí IIPC, několika jiných institucí i několika jednotlivců z řad veřejnosti. Více informací o sklizni v příspěvku na našem blogu.

Datum: 12/2011 - 04/2012

Volby do Evropského parlamentu 2009

V červnu 2009 proběhly volby do evropského parlamentu. Předvolební boj, průběh hlasování i reakce na výsledky obsahuje tematická sklizeň, která byla rozdělena do tří fází během května, června a července.

Datum: 05/2009 - 07/2009

České předsednictví EU

Česká republika se pro období od ledna do června 2009 stala předsednickou zemí Evropské unie. Politické i společenské události našeho předsednictví měly mnoho zvratů, mezi kterými nechyběla energetická krize a svržení vlády premiéra Mirka Topolánka. Tematická sklizeň vybraných webových portálů probíhala od ledna do července v měsíční periodicitě.

Datum: 01/2009 - 07/2009

Výročí obsazení Československa 1968 (2008)

Mediální ohlasy na čtyřicáté výročí obsazení Československa vojsky Varšavské smlouvy zachytila jedna z menších tematických sklizní.

Datum: 08/2008

Prezidentské volby 2008

V pořadí čtvrté prezidentské volby v historii samostatného Českého státu se odehrály 8. a 15. února 2008. Jejich průběh byl poznamenán spory ohledně veřejné volby a vyznačoval se poměrně vyrovnanými pozicemi nominovaných prezidentských kandidátů Václava Klause a Jana Švejnara. Tématická sbírka obsahuje zprávy agenturního charakteru, rozhovory, eseje, úvahy, glosy, a to z obou táborů příznivců prezidentských kandidátů.

Datum: 02/2008

Nová budova Národní technické knihovny

V roce 2006 byly započaty na Flemingově náměstí v bezprostřední blízkosti ČVUT a VŠCHT v Dejvicích stavební práce na vybudování nové budovy Národní technické knihovny. Datum plánovaného otevření veřejnosti spadá do roku 2009. Přestože tomuto projektu není ze strany médií věnováno tolik pozornosti jako problematice novostavby Národní knihovny, pomocí tématické sklizně se nám podařilo zachytit všechny důležité historické milníky tohoto projektu.

Datum: 07/2007 - 09/2009

Praha olympijská

Pražská radnice se na základě usnesení z 22.3.2007 rozhodla ucházet o pořádání Olympijských her v roce 2016. Toto zásadní rozhodnutí jsme zachytili v další tematické sklizni, na níž budou později s postupem souvisejících událostí navazovat další.

Datum: 04/2007

Nová budova Národní knihovny ČR

V roce 2006 se uskutečnila mezinárodní architektonická soutěž na stavbu nové budovy Národní knihovny. 2. března 2007 byly výsledky této soutěže vyhlášeny a projekt tak úspěšně završil první krok své cesty. Velký mediální ohlas této události jsme se pokusili zachytit i pro WebArchiv v rámci další tematické sklizně. Výsledek soutěže vyvolal celou řadu reakcí. Vítězný projekt Jana Kaplického si našel své zastánce i odpůrce. V tematické sklizni pokračujeme průběžně.

Datum: 03/2007 - 08/2008

Volby 2006

Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky v červnu 2006 přinesly zajímavý výsledek. Rozložení sil mezi pravicí a levicí bylo naprosto vyrovnané, a tak bylo zřejmé, že sestavení vlády bude provázet řada komplikací. Ohlasy a materiály k této politické situaci z prostředí Internetu jsme se rozhodli zařadit do WebArchivu jako tematickou sklizeň.

Datum: 05/2006

Vysočina

Informace o místních školách a obcích v oblasti Vysočiny. Sklizeň proběhla ve spolupráci s Krajskou knihovnou Vysočiny a na objednávku Kraje Vysočina.

Datum: 12/2005

Dalimilova kronika

V březnu 2005 získala Národní knihovna České republiky do svých sbírek nově objevený zlomek překladu nejstarší česky psané kroniky. Jedná se o do té doby zcela neznámý latinský úryvek z Dalimilovy kroniky ze 14. století. Knihovna cenný materiál získala v dražbě v pařížské aukční síni Piasa za 339 000 euro. Celá událost byla provázena velkou mediální kampaní. Její obraz v prostředí Internetu byl zachycen v tematické sklizni.

Datum: 05/2005

Povodně 2002

V srpnu 2002 zasáhly území České republiky povodně nebývalého rozsahu. Pohroma zasáhla více než 400 obcí, včetně hlavního města Prahy, a zcela jich zatopila skoro stovku. Tematická sklizeň českého webu zachycuje zpravodajství a informace o průběhu a následcích této přírodní katastrofy.

Datum: 08/2002