Vzdělávání

Letní prázdniny jsou za námi a nastává čas návratu dětí a studentů do vzdělávacího procesu. Ten se ale netýká jen povinné školní docházky. Na další sebevzdělávání a rozvoj není nikdy pozdě.

Zkuste oživit svoji přirozenou dětskou zvědavost a touhu po objevování nového a podívejte se, co všechno nabízí Fond dalšího vzdělávání a Centrum vzdělávání všem. Zatímco Centrum se pohybuje především v Jihomoravském kraji, Fond má na starosti celou Českou republiku. Mohou být užitečné těm, kdo svoji profesi hledají nebo ji chtějí změnit.  

 
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

Centrum vzdělávání všem

Projektu nabízející kurzy dalšího vzdělávání a poskytující služby v oblasti kariérního poradenství v Jihomoravském kraji. Součástí databáze kurzů, blog, poradna.

Vydavatel: Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy


Fond dalšího vzdělávání : příspěvková organizace MPSV

Stránky fondu, jehož posláním je realizovat a koordinovat aktivity v oblasti dalšího vzdělávání. Informace o fondu, jeho činnosti a aktuálním dění.

Vydavatel: Fond dalšího vzdělávání
Webarchiv k 19. 9. 2017 obsahuje 245 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 5152 smluv. Poslední aktuální smlouvy: