Display: visual, text

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

ok.cz/iksp/ [current version]

Jedná se o stránky Institutu pro kriminologii a sociální prevenci, který se zaměřuje na vytváření, udržování a aktualizaci poznatkové základny o stavu a vývoji kriminality, sociálně patologických jevů a trestní politiky v ČR. Součástí zdroje jsou výzkumné práce

Publisher: Institut pro kriminologii a sociální prevenci

1