Display: visual, text

Ústav chemie

ft.utb.cz/ustav-chemie/o-ustavu/ [current version]

Ústav zabezpečuje výuku v oblasti obecné, anorganické, organické a technické chemie pro všechny obory bakalářského studia. Informace o ústavu, pedagogickém sboru, studijní materiály, projekty, výzkumné záměry a krajská kola chemické olympiády. Součástí je i fotogalerie budovy ústavu a pořádaných akcí. Zdroj změnil url-doplněna do semínek, stránky UB změnily design, což se odrazilo na podobě stránek, ústav již nemá vlastní stránku, a je součástí univerzitní organizační struktury 29/4/22

Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická. Ústav chemie

Licence: CC BY-NC 3.0 CZ
1