Seriál 10 webů pro věčnost


Náš seriál 10 webů pro věčnost představuje výběry webů, bez nichž bychom nemohli žít, kterých by nám bylo líto, kdyby zanikly a nikdo je neuchoval.

Oslovujeme osobnosti z různých oborů, aby nám napsaly svůj osobní top ten list bohemikálních webových perel, zapomenutých stránek ze svých záložek, daily driverů, nebo zasloužilých veteránů webové sféry. Následně weby sklidíme a uchováváme ve svých tematických kolekcích.
Výběr z katalogu stránek,
více v oborovém třídění

IM6 : časopis Fakulty informatiky MU

Web časopisu IM6 k archivaci doporučil Palo Fabuš, teoretik a odborný asistent v Centru audiovizuálních studií na FAMU v Praze, protože by existence tohoto kulturního časopisu mezi nerdy na Fakultě informatiky MU v Brně jednou mohla někoho příjemně překvapit.

Vydavatel: Masarykova univerzita. Fakulta informatiky


Iliteratura.cz

Web iliteratura.cz jmenoval mezi svými deseti weby pro věčnost básník a překladatel Ondřej Buddeus, protože jde o základní rozcestník široké sítě referencí. Najdete zde informace o literatuře z celého světa.

Vydavatel: Občanské sdružení pro iliteraturu
Webarchiv k 29.07.2021 obsahuje 409 TB dat. První dokument byl archivován 3. 9. 2001.Celkem jsme s autory uzavřeli 4389 smluv. Poslední aktuální smlouvy: