Nechte se Webarchivovat!


Pokud hledáte certifikát či jiné naše grafické materiály pro umístění na vašem webu pokračujte zde


Přidejte web

URL
Mohu jednat za uvedené zdroje
Zdroj s licencí Creative Commons
Jméno
Kontaktní e-mail
Poznámka
Jsi člověk?


Vítáme Vaše návrhy nových webových stránek pro archivaci. Zařazení webových stránek do režimu výběrového sklízení má však svá kritéria. Předně dokument musí splňovat jednu z následujících podmínek:

Jsou vybírány především materiály významné kulturní či vědecké hodnoty, které vznikají jako původní digitální díla (tzn. nemají souběžnou tištěnou podobu).

Preferované webové dokumenty:

online časopisy, monografie, konferenční materiály, výzkumné zprávy, akademické práce, vládní dokumenty, blogy s kulturním či vědeckým zaměřením

Do výběrových sklizní nespadají:

počítačové hry (aplikace), internetové obchody, firemní weby, nabídkové katalogy, intranety, osobní weblogy (bez vědecké či kulturní hodnoty), portály shromažďující obsah z jiných zdrojů, rozhlasové a televizní vysílání, atd. (tyto zdroje ale mohou být archivovány v rámci celoplošných sklizní)

Vyhrazujeme si právo Váš návrh kdykoliv odmítnout. Pokud již používáte licenci Creative Commons, obdržíte od nás jen informativní zprávu o výsledku hodnocení.