Display: visual, text

Justice.cz : oficiální portál českého soudnictví

justice.cz [current version]

Stránky Ministerstva spravedlnosti. Informace o ministerstvu, soudech, státním zastupitelství, rejstříku trestů a dalším.

Publisher: Ministerstvo spravedlnosti

Nejvyšší státní zastupitelství Česká republika

www.nsz.cz [current version]

Stránky instituce, zastupující obžalobu v trestním dovolání u Nejvyššího soudu. Informace o zastupitelích, průběhu řízení, trestním oznámení, struktuře zastupitelství aj.

Publisher: Nejvyšší státní zastupitelství ČR

Unie státních zástupců ČR

uniesz.cz [current version]

Stránky nepolitického sdružení státních zástupců a právních čekatelů. Orgány, stanovy, morální kodex, archiv dokumentů a další informace

Publisher: Unie státních zástupců ČR

1