Display: visual, text

Journal of FASD

www.jfasd.org [current version]

Odborný recenzovaný časopis se zacílením na nové znalosti, poznatky a řešení v oblasti poruch, které jsou nejčastější příčinou vývojových opoždění a poškození mozku u novorozenců

Publisher: Czech society for FASD studies

1