Display: visual, text

Finance a úvěr

journal.fsv.cuni.cz [current version]

Převážně empiricky orientované články v angličtině zejména z peněžní ekonomie, veřejných financí, finanční ekonomie a mezinárodní ekonomie, ale i ostatních oblastí moderní ekonomie. Plné texty dostupné od roku 1990.

Publisher: Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd

Spotřebitelský úděl

spotrebitelskyudel.finance.atlas.cz [current version]

Jedná se o stránky projektu společnosti Člověk v tísni, jehož cílem je upozornit na problém předluženosti občanů s nízkými příjmy

Publisher: Člověk v tísni

1