Display: visual, text

Multimediální studijní texty z mineralogie pro bakalářské studium

mineralogie.sci.muni.cz [current version]

Multimediální učebnice obsahující studijní texty mineralogických disciplín. Součástí index důležitých pojmů z oblasti mineralogie.

Publisher: Masarykova univerzita. Přírodovědecká fakulta. Ústav geologických věd

1