Display: visual, text

Nová ekonomika

www.nova-ekonomika.cz [current version]

Stránky obecně prospěšné společnosti, která vyhledává a prosazuje inovativní ekonomické nástroje, které sledují sociální a ekologické cíle a zároveň vytvářejí zisk.

Publisher: Nová ekonomika

Otevřená společnost

www.otevrenaspolecnost.cz [current version]

Informace o společnosti, která se zaměřuje na projekty v oblastech: přístup a participace občanů na správě věcí veřejných, reforma policejní služby, rovné příležitosti pro ženy a muže, kulturní politika, sociální vyloučení, sociální ekonomika. Informace o projektech, aktuality z jejich oblastí

Publisher: Otevřená společnost

Sociální ekonomika

www.socialni-ekonomika.cz [current version]

Stránky pomáhají pochopit pojem sociální ekonomika. Součástí informace o projektu TESSEA, rozhovory, odborné informace, případové studie a slovník pojmů.

Publisher: Nová ekonomika

1