Display: visual, text

Občanské sdružení Skutečnost

www.skutecnost.cz [current version]

Jedná se o stránky Občanského sdružení společnost, jehož cílem je podpora umění, mezikulturní výměna a kulturně zaměřené sociální projekty. Odborné texty, informace o činnosti, projekty, program, informace o Galerii Start, která je součástí sdružení. Součástí je fotogalerie z jednotlivých vernisáží

Publisher: Občanské sdružení Skutečnost

Společnost česko-kubánského přátelství

www.kubadnes.cz [current version]

Stránky dobrovolného sdružení občanů ČR, jehož cílem je rozvíjet přátelství a solidaritu s kubánským lidem a šířit informace o dění na Kubě a jejím mezinárodním postavení.

Publisher: Společnost česko-kubánského přátelství

1