Display: visual, text

Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

caat.cz [current version]

Webové stránky vědeckého pracoviště, které se zaměřuje na problematiku sociální a kulturní diferenciace moderních společností a na možnosti využití výstupů z antropologických výzkumů v kontextu sociální a integrační politiky, sociálních služeb a vzdělávací praxe

Publisher: Západočeská univerzita. Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu

Licence: CC BY-NC-SA 4.0
1