Display: visual, text

Multimediální atlas hornin jako interaktivní pomůcka při výuce : projekt podporovaný Fondem rozvoje vysokých škol č. 354/2008

atlas.horniny.sci.muni.cz [current version]

Multimediální atlas hornin nejen pro studenty odborné geologie obsahující definice typů hornin, jejich vlastnosti, stavby a přehled

Publisher: Vávra, Václav

1