Display: visual, text

En.k : sadomasochismus : BDSM : sadismus : masochismus

www.en-k.net [current version]

Informace o problematice sadomasochismu, týrání, sexuální variaci a tématech s tím spojených.

Publisher: Jozífková, Eva

Licence: CC BY-NC-ND 3.0

Etologie člověka

web.natur.cuni.cz/etologiecloveka/ [current version]

Stránky informují o vědecké činnosti v oblasti lidského chování, kognice a osobnosti z hlediska evoluční perspektivy s ohledem na historicko-teoretické aspekty věd.

Publisher: Univerzita Karlova. Přírodovědecká fakulta

Haf bez obav : magazín o psech a lidech

hafbezobav.cz [current version]

Haf bez obav je magazín o psech, jejich výchově, výcviku, zdraví, apod.

Publisher: HafBo

1