Display: visual, text

Česká společnost pro jakost

www.csq.cz [current version]

Web občanského sdružení ČSJ, které má za cíl šířit znalosti o managementu jakosti.

Publisher: Česká společnost pro jakost

Národní politika kvality

npj.cz [current version]

Stránky informující o realizaci vládního programu. Na serveru je zpřístupněn informační systém z různých oblastí týkajících se jakosti.

Publisher: Národní informační středisko pro podporu jakosti

Perspektivy jakosti : odborný internetový časopis pro získávání poznatků a šíření znalostí o managementu

www.perspektivyjakosti.cz [current version]

Navazuje na stejnojmenný tištěný čtvrtletník, vydávaný ČSJ v letech 2004-2009. Obsahuje články o nástrojích, metodách a systémech řízení jakosti, technické normalizaci apod.

Publisher: Česká společnost pro jakost

Q magazín : internetový časopis o jakosti

katedry.fmmi.vsb.cz/639/magazin.htm [current version]

Elektronický časopis z oblasti managementu jakosti, statistiky, certifikace, zkušebnictví a norem

Publisher: Vysoká škola báňská - TU. Katedra kontroly a řízení jakosti

1