Display: visual, text

Odvolit.cz

odvolit.cz [current version]

Stránky věnující se problematice tajné vzdálené elektronické volbě. Na stránkách základní informace a doporučení pro provedení vzdáleného hlasování.

Publisher: Martínek, Tomáš

Licence: CC BY 4.0
1