Display: visual, text

Batův svět

svet.tomasbata.org [current version]

Stránky přiblížují působení firmy Baťa na pěti světových kontinentech — v devadesáti zemích světa. Podnikání se sleduje od založení firmy v r. 1894 do současnosti. Informace se opírají o archivní dokumenty, odbornou literaturu, publicistiku a tisk.

Publisher: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Businessinfo.cz : oficiální portál pro podnikání a export

businessinfo.cz [current version]

Oficiální portál pro podnikání a export, přehled informací a služeb poskytovaných státní správou, zejména pro malé a střední podnikatele

Publisher: Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade

1