Display: visual, text

Informační systém Úmluvy o biologické rozmanitosti

chm.nature.cz [current version]

Cílem těchto stránek je poskytnout základní informace o plnění Úmluvy o biologické rozmanitosti v ČR a nabídnout odkazy k souvisejícím informačním zdrojům o biodiverzitě u nás i ve světě

Publisher: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR

1