Display: visual, text

Boiohaemum : ve stopách předků

www.stopypredku.cz [current version]

Webové stránky o experimentální archeologii doby pravěku a středověku se zaměřením na národy Keltů, Slovanů a Germánů. Přehled lokalit obývaných v tomto období, fotogalerie, literární prameny.

Publisher: Keltoi

Centrum experimentální archeologie a živé historie

cea.livinghistory.cz [current version]

Stránky centra, které se věnuje období Velké Moravy, přibližuje každodenní osudy prostých lidí, řemeslníků a zemědělců, ale také nobility a kléru, obsahuje fotogalerii

Publisher: Centrum experimentální archeologie a živé historie

1