Display: visual, text

Arboretum Bílá Lhota

www.arboretumbilalhota.cz [current version]

Stránky národní přírodní památky, arboreta, ve kterém se nachází asi 300 různých druhů dřevin. Informace o historii, druhové skladbě dřevin a návštěvnické informace.

Publisher: Vlastivědné muzeum v Olomouci

Botanická zahrada Liberec

www.botaniliberec.cz [current version]

Stránky odborné instituce uchovávající vědecky dokumentované a vedené sbírky rostlin. Informují o vývoji a historii zahrady, ale i o novinkách. Součástí je fotogalerie jednotlivých expozic.

Publisher: Botanická zahrada Liberec

Botanická zahrada Praha

www.botanicka.cz [current version]

Stránky odborné instituce uchovávající vědecky dokumentované a vedené sbírky rostlin. Zahrnuty jsou informace o historii a současnosti zahrady, pořádaných výstavách a aktivitách pro veřejnost

Publisher: Botanická zahrada hl. m. Prahy

Botanická zahrada Teplice

www.botanickateplice.cz [current version]

Stránky instituce vytvářející a uchovávající vědecky dokumentované sbírky rostlin. Informace o zahradě a jejích sbírkách, fotogalerie.

Publisher: Botanická zahrada Teplice

1