Display: visual, text

Evropský sociální fond v ČR

esfcr.cz [current version]

Informace o možnostech čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu, jehož posláním je rozvíjení zaměstnanosti, snižování nezaměstnanosti, podpora sociálního začleňování osob a rovných příležitostí se zaměřením na rozvoj trhu práce a lidských zdrojů

Publisher: Ministerstvo práce a sociálních věcí

1