Display: visual, text

Jiří Hradec : autorská práva v ČR a zločinné praktiky OSA

www.jirihradec.cz [current version]

Detailní Informace o sporu hudebního skladatele Jiřího Hradce a Ochranného svazu autorského (OSA) ohledně proplácení autorských odměn za užití autorské hudby. Stránky obsahují informace o založení a členech vedení OSA, korespondenci a rozsudky soudu, autorském zákoně a další "zákulisní" informace

Publisher: Hradec, Jiří

1