Display: visual, text

Augustin : zkvalitnění a rozšíření možnosti studia na Univerzitě Hradec Králové pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami

www.augustin-uhk.cz [current version]

Stránky projektu, který se snaží rozvíjet inkluzivní prostředí na Univerzitě Hradec Králové. Obsahuje popis projektu, výstupy.

Publisher: Univerzita Hradec Králové. Augustin - středisko pro studenty se specifickými potřebami

Děkanství HK

www.dekanstvihk.cz [current version]

Stránky informují ohradeckýchfarnostech a jejich činnosti. Součástí přehled bohoslužeb.

Publisher: Farnost u katedrály Svatého Ducha

Galerie moderního umění v Hradci Králové

www.galeriehk.cz [current version]

Stránky galerie informují o stálých expozicích, sbírkách a výstavách. Obsahují také přehled doprovodných programů a dalších akcí.

Publisher: Galerie moderního umění v Hradci Králové

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

www.astrohk.cz [current version]

Informace o hvězdárně, galaktické a planetární stezce, programu pro veřejnost, aktuálním dění a dalším. Součástí informační leták Měsíčník.

Publisher: Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové

Licence: CC BY-SA 3.0

Knihovna města Hradce Králové : KMHK

www.knihovnahk.cz [current version]

Stránky městské knihovny informují o její činnosti, fondech a službách. Součástí je přehled pořádaných kulturních akcí.

Publisher: Knihovna města Hradce Králové

Mozaika : Křesťanské společenství Hradec Králové

kshk.cz [current version]

Informace o aktivitách letničního křesťanského sboru. Nahrávky kázání, časopis Mozaika, ad.

Publisher: Církev Křesťanská společenství. Křesťanské společenství Hradec Králové

Muzeum východních Čech v Hradci Králové

muzeumhk.cz [current version]

Organizační struktura, historie, zprávy o činnosti, sbírky, výstavy (včetně archivu až do roku 1902) muzea. Součástí je fotogalerie prostor muzea

Publisher: Muzeum východních Čech v Hradci Králové

ProVzdělanost.cz

provzdelanost.cz [current version]

Informace o tzv. Hradeckém prohlášení, které je kritikou Bílé knihy terciárního vzdělávání jakožto navrhované koncepce rozvoje českých vysokých škol. Stránky obsahují text prohlášení a aktuální dění z této oblasti.

Publisher: Springerová, Pavlína

Turistické informační centrum v Hradci Králové

www.ic-hk.cz [current version]

Stránky zahrnují informace o Hradci Králové a jeho okolí, o historii, kultuře, turistických zajímavostech, volnočasových aktivitách.

Publisher: Hradecká kulturní a vzdělávací společnost

1