Display: visual, text

Český spolek horských průvodců

horskypruvodce.cz [current version]

Informace o spolku, Mezinárodním horském průvodci, Unii asociací mezinárodních horských průvodců, akreditovaných horských průvodcích, členství, kurzech a akcích

Publisher: Český spolek horských průvodců

Peprná Praha

peprnapraha.cz [current version]

Stránky pražského průvodce Libora Peprného. Turistické vycházky jsou prioritně zaměřeny na děti. Součástí stránek informace o projektech, spolupracujících institucích, uskutečněných procházkách.

Publisher: Libor Peprný

1