Display: visual, text

Centrum pro regionální rozvoj České republiky

crr.cz [current version]

Informace o dotačních programech EU, Regionálním rozvojovém fondu, regionálním členění pro programy spolufinancované EU a regionálních rozvojových agenturách. Součástí je Mapový server CRR ČR

Publisher: Centrum pro regionální rozvoj ČR

1