Display: visual, text

Česká národní skupina Mezinárodního sdružení hudebních knihoven, archivů a dokumentačních středisek

wwwold.nkp.cz/iaml/ [current version]

Skupina je mezinárodní nevládní organizací pod patronací UNESCO. Informace o skupině, hudebních seminářích, katalogizaci hudebních dokumentů a dalším.

Publisher: Národní knihovna ČR

Československé dokumentační středisko : ČSDS

csds.cz [current version]

Československé dokumentační středisko je výzkumná instituce zaměřující se na dějiny domácí a exilové antitotalitní rezistence v éře komunistického Československa (1948-1989). Web obsahuje tiskové zprávy, projekty, informace o pořádaných konferencích a výstavách, seznam a anotace vydávaných titulů

Publisher: Československé dokumentační středisko

1