Display: visual, text

Česká statistická společnost

statspol.cz [current version]

Stránky obsahují kromě informací o společnosti mimo jiné také Informační bulletin nebo sborníky z konferencí Stakan, Robust a Request

Publisher: Česká statistická společnost

1