Display: visual, text

Asociace předškolní výchovy

asociacepredskolnivychovy.estranky.cz [current version]

Stránky dobrovolného zájmového sdružení zabývajícího se pedagogicko-psychologickými, zdravotními, sociálními, etickými a etickovýchovnými aspekty výchovného působení na dítě v předškolním období. Informace o asociaci a připravovaných akcí, součástí je Zpravodaj - občasník.

Publisher: Asociace předškolní výchovy

Centrum etické výchovy a prevence sociálně patologických jevů : CEVAP

cevap.cz [current version]

Vzdělávací centrum zaměřené na prevenci rizikového chování dospívajících, informace o odborných seminářích a programech pro školy

Publisher: CEVAP

1