Display: visual, text

Asociace speciálních pedagogů ČR

aspcr.cz [current version]

Informace o organizaci sdružující speciální pedagogy, kteří se zabývají speciální pedagogikou. Součástí aktuality z konferencí a změn v oboru.

Publisher: Asociace speciálních pedagogů ČR

Speciální pedagogika : časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky

userweb.pedf.cuni.cz/specialnipedagogika/ [current version]

Recenzovaný časopis zaměřený na speciální pedagogiku, jehož úkolem je poskytovat prostor pro teorii i praxi oboru.

Publisher: Univerzita Karlova

Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v ČR

www.inkluze.upol.cz [current version]

Web podporující rozvoj inkluzivního vzdělávání v České republice. Obsahuje podpůrná opatření pro žáky se znevýhodněním, metodiky prdagogické práce, katalogy čiností, nabídka vzdělávacích kurzů.

Publisher: Univerzita Palackého. Pedagogická fakulta

1