Display: visual, text

Elektronická archivace

digiarchiv.eu [current version]

Stránky obsahují zprávu z projektu s názvem Dlouhodobé uchovávání elektronických dokumentů se zaručeným elektronickým podpisem. Z tohoto hlediska je nahlíženo na životní cyklus elektronických dokumentů, důvěryhodnost elektronických dokumentů v archivu a otázka nákladů při vytváření archivu.

Publisher: Central European Advisory Group

Webarchiv : vývoj centralizovaného rozhraní pro vytěžování velkých dat z webových archivů

webarchiv.cz/vyvoj/ [current version]

Cílem projektu je aplikovaný výzkum a experimentální vývoj systému pro identifikaci, správu a zpracování širokého spektra dat českého webového archivu. Stránky obsahují informace o projektu, harmonogram a dokumenty.

Publisher: Národní knihovna ČR

Licence: CC BY-NC-ND 4.0
1