Display: visual, text

Adikia : bohyně bezpraví sestra Iusticie

adikia.cz [current version]

Kriticky laděné články a postřehy z oblasti dění okolo české justice, zejména ve vztahu její rozhodovací pravomoci v oblasti rodinného práva.

Publisher: Meszner, Luboš

1