Display: visual, text

Centrum pro komunitní práci : CpKP

cpkp.cz [current version]

Webové stránky Cpkp přinášejí informace a podporu v otázkách komunitního plánování obcí.

Publisher: Centrum pro komunitní práci

1