Display: visual, text

STEM : empirický výzkum pro demokracii

www.stem.cz [current version]

Stránky nezávislé neziskové výzkumné instituce, která se zaměřuje na rozmanitou paletu kvantitativního i kvalitativního sociologického výzkumu, přípravu datových podkladů a sekundárních analýz různých zdrojů, poradenství založené na datech a vytváření komunikačních strategií.

Publisher: STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú.

Středisko empirických výzkumů

stem.cz [current version]

Webové stránky Střediska empirických výzkumů přinášejí krom informací o metodice činnosti i aktuální výsledky statistik veřejného mínění.

Publisher: STEM

1