Display: visual, text

Fond pojištění vkladů

fpv.cz [current version]

Informace o fondu, typy pojištěných vkladů, seznam pojištěných institucí, výše náhrad, slovníček pojmů, legislativa

Publisher: Fond pojištění vkladů

Garanční systém finančního trhu

www.garancnisystem.cz [current version]

Oficiální stránky Garančního systému finanačního trhu, zákonem zřízené instituce, která spravuje finanční prostředky určené pro zabezpečení a udržení stability finančního trhu v České republice. Zpřístupňují informace o své činnosti včetně seznamu institucí, u nichž probíhá výplata pojištěných vkladů.

Publisher: Garanční systém finančního trhu

1