Display: visual, text

Analýzy & studie

www.barrister.cz/strat/bulletin/bulletin.html [current version]

Bulletin zabývající se výzkumem, analýzou a odbornými debatami v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě a ve světě.

Publisher: Centrum strategických studií

Centrum strategických studií

barrister.cz/strat/ [current version]

Výzkum , analýzy a odborné debaty na téma bezpečnost, prevence a řešení konfliktů s ohledem na Českou republiku a její postavení v Evropě.

Publisher: Centrum strategických studií

Doktríny : on-line pokračující zdroj

doctrine.vavyskov.cz/casopis.htm [current version]

Vojenské odborné periodikum publikující zahraniční studie a zkušenosti z operací, články věnující se výcviku a vzdělávání vojáků, technice a výzbroji.

Publisher: Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Obrana a strategie : Defence & strategy

defenceandstrategy.eu [current version]

Recenzovaný časopis zaměřený na bezpečnostní a strategická studia, vojenství, mezinárodní vztahy a související témata. Plné texty od prvního čísla.

Publisher: Univerzita obrany

Odbor doktrín

doctrine.cz [current version]

Odbor doktrín je výkonným prvkem Armády ČR, který se zabývá tvorbou vojenských předpisů a publikací v oblasti operačního a bojového použití a výcviku vojsk. Součástí zdroje je popis jeho úkolů a cílů.

Publisher: Odbor doktrín Velitelství výcviku – Vojenské akademie

Vojenské rozhledy : Czech military review

www.vojenskerozhledy.cz/en/ [current version]

Odborný časopis představující poznatky z oblasti bezpečnosti a vojenství, důraz klade na obrannou politiku, vojenskou strategii, strategické řízení a operační umění.

Publisher: Univerzita obrany

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ
1