Display: visual, text

Přítomnost : sdružení pro soudobou hudbu

www.pritomnost.org [current version]

Informace o historii a agendě hudebního spolku sdružující skladatele, muzikology, interprety. Obsahuje archiv programového listu Rytmus

Publisher: Přítomnost - sdružení pro soudobou hudbu

1