Display: visual, text

Acta veterinaria Brno

vfu-www.vfu.cz/acta-vet/ [current version]

Zemědělský časopis vědeckého charakteru obsahující původní vědecké práce v anglickém jazyce.

Publisher: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

1