Display: visual, text

Centrum mezistátních úhrad

www.cmu.cz [current version]

Styčný orgán pro oblast zdravotní péče zabezpečující provádění mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Stránky obsahují informace o instituci, její činnosti a informace pro pojištěnce a zdravotnická zařízení.

Publisher: Centrum mezistátních úhrad

1