Display: visual, text

Klub přátel Hornického muzea v Ostravě

hornicky-klub.info [current version]

Zdroj přináší informace z oblasti hornictví v Ostravském kraji. Součástí ostravský slovník.

Publisher: Klub přátel hornického muzea v Ostravě

Ostravaci.cz

ostravaci.cz [current version]

Zdroj přináší základní charakteristiky Ostravského kraje

Publisher: Renner, Boris

1