Display: visual, text

Společenská odpovědnost firem : CSR

www.spolecenskaodpovednostfirem.cz [current version]

Obsahuje aktuality ze světa CSR, firemní zprávy o CSR a udržitelném rozvoji, příklady kampaní zaměřených na Cause Related Marketing (CRM) nebo informace o Fair Trade.

Publisher: Kuldová, Lucie

1