Display: visual, text

Muzeum regionu Valašsko

www.muzeumvalassko.cz [current version]

Stránky muzea, jehož součástí je zámek, lapidárium a hvězdárna. Stránky informují o programu muzea, jeho stálých expozicích a jednotlivých objektech. Součástí jsou také obsahy vydávaných publikací.

Publisher: Muzeum regionu Valašsko

Muzeum středního Pootaví Strakonice

www.muzeum-st.cz [current version]

Stránky muzea, které mimo jiné expozice vystavuje mimořádnou expozici dud a dudáctví v Čechách, historické motocykly nebo exponáty týkající se rodu Rožmberků a řádu Maltézských rytířů. Součástí muzea je také technická památka středověkého vodního mlýna v Hoslovicích.

Publisher: Muzeum středního Pootaví Strakonice

Muzeum T.G.M. v Rakovníku

muzeumtgm.cz [current version]

Informace o muzeu, pořádaných akcích, výstavách a osobnostech spjatých s městem Rakovník

Publisher: Muzeum TGM Rakovník

Muzeum Vysočiny Jihlava

muzeum.ji.cz [current version]

Stránky muzea informují o jeho historii, projektech, sbírkách a expozicích. Součástí je také přehled aktuálních akcí a výstav.

Publisher: Muzeum Vysočiny v Jihlavě

Muzeum Vyškovska

www.muzeum-vyskovska.cz [current version]

Stránky regionálního muzea sídlícího na vyškovském zámku zahrnují informace o objektech, které muzeum spravuje, o stálých expozicích, sbírkách, aktivitách muzea, archiv výstav a akcí.

Publisher: Muzeum Vyškovska

Oblastní muzeum Praha-východ

www.muzeumompv.cz [current version]

Oblastní muzeum spravuje a zpřístupňuje sbírkové předměty, které pomáhají poznat zejména minulost a krajinu regionu. Informace o sbírkách, výstavách a jednotlivých expozicích.

Publisher: Oblastní muzeum Praha-východ

Oblastní muzeum v Děčíně

www.muzeumdc.cz [current version]

Stránky oblastního muzea představují základní informace o muzeu a jeho pobočkách, o stálých expozicích, aktuálních výstavách a akcích.

Publisher: Oblastní muzeum v Děčíně

Oblastní muzeum v Chomutově

muzeum-cv.net/ [current version]

Stránky oblastního muzea se sbírkami předmětů archeologie, historie nebo přírody regionu a zejména s expozicí gotického umění. Informace o historii muzea, jeho sbírkách, výstavách a aktuálním dění.

Publisher: Oblastní muzeum v Chomutově

Polabské muzeum

www.polabskemuzeum.cz [current version]

Stránky regionálního muzea poskytují návštěvnické informace a informují o sbírkách, expozicích a aktuálníchakcích. Součástí muzea je skanzen v Přerově nad Labem s národopisnou expozicí.

Publisher: Polabské muzeum

Prácheňské muzeum v Písku

www.prachenskemuzeum.cz [current version]

Stránky muzea v Písku, jehož součástí je také Památník města Protivína, Památník Adolfa Heyduka nebo pozorovací věž Řežabinec. Informují o stálých sbírkách a expozicích, výstavách a aktuálním dění v muzeu.

Publisher: Prácheňské muzeum v Písku

Regionální muzeum a galerie Jičín : muzeum hry

www.muzeumhry.cz [current version]

Stránky regionálního muzea a galerie, jehož součástí je i interaktivní výstava. Informace o muzeu, stálých expozicích, výstavách a dalších kulturních akcích.

Publisher: Regionální muzeum a galerie v Jičíně

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

www.muzeumzatec.cz [current version]

Expozice, výstavy a další informace o Muzeu K. A. Polánka. Součástí je i seriál o vývoji chmelových známek

Publisher: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

1 2 3