Display: visual, text

CzechInvest : agentura pro podporu podnikání a investic

www.czechinvest.org [current version]

Informace o možnostech podpory pro malé a střední podniky, tuzemských a evropských dotačních programech, poradenství k projektům, podpora subdodavatelů a pomoc při realizaci investičních projektů včetně zprostředkování státní investiční podpory

Publisher: Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

1