Display: visual, text

Český hydrometeorologický ústav

www.chmi.cz [current version]

Informace o hydrometeorologickém ústavu, jeho historii, součástí aktuální stav počasí, hydrologické situace, stav ovzduší, monitoring sucha a historická data z meteorologie a klimatologie.

Publisher: Český hydrometeorologický ústav

Licence: CC BY-NC-ND 3.0 CZ

Meteorologické zprávy

www.chmi.cz/files/portal/docs/reditel/SIS/casmz/ke_stazeni_download.html [current version]

Stránky recenzovaného periodika zaměřeného na odborné statě a informativní články z oborů meteorologie, klimatologie, ochrany čistoty ovzduší a hydrologie.

Publisher: Český hydrometeorologický ústav

Licence: CC BY-NC-ND 4.0

Povodí Moravy

www.pmo.cz [current version]

Stránky státního podniku, který mimo jiné sleduje stav koryt vodních toků v oblasti povodí Moravy. Součástí informace o vodáckých akcích, aktuální zprávy a Zpravodaj o vodě.

Publisher: Povodí Moravy

Povodí Odry : státní podnik

www.pod.cz [current version]

Stránky státního podniku, který spravuje vodní díla, významné a určené drobné vodní toky na území povodí Odry. Informace o firmě, aktuální hydrologické situaci a aktuálním dění, součástí podnikový časopis Kapka.

Publisher: Povodí Odry

Povodí Ohře

www.poh.cz [current version]

Stránky státního podniku, který spravuje významná a určené drobné vodní toky v oblasti Ohře a dolního Labe. Informace o firmě, aktuální hydrologické situaci, kvalitě koupacích vod, aktuálním dění a dalším.

Publisher: Povodí Ohře

1