Display: visual, text

Česká Händelova společnost

www.haendel.cz [current version]

Webové stránky České Händlovy společnosti usilující o co nejširší propagaci díla hudebního skladatele Georga Friedricha Händela. Stránky informují o projektech a vydavatelské činnosti společnosti, koncertech, přednáškách, obsahují studie, recenze a dokumenty týkající se skladatele.

Publisher: Česká Händelova společnost

1